S Z K O Ł A
P Ł Y W A N I A

Regulamin

 

REGULAMIN

 1. Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 odbywać się będą według harmonogramu publikowanego na stronie internetowej.
 2. Opłata miesięczna wynosi 180 zł bez dowozu i 210 zł z dowozem. Cena ta obejmuje 4 zajęcia w miesiącu (1 zajęcia/tydz.)  
 3. Wpłaty prosimy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca (z góry) u prowadzących lub przelewem na konto: Zbigniew Brzeźny PKO BP SA 30 1020 1390 0000 6102 0056 6927 w tytule wpłaty wpisując imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
 4. Nieobecności prosimy zgłaszać telefonicznie lub SMS przynajmniej 1 dzień przed zajęciami (istnieje wtedy możliwość odrobienia zajęć w innym terminie w przeciągu dwóch najbliższych miesięcy).
  FORMA ODRABIANIA ZAJĘĆ DAJE MOŻLIWOŚĆ NADRABIANIA STRACONYCH LEKCJI A PRZEDE WSZYSTKIM UCZY SYSTEMATYCZNOŚCI I KONSEKWENCJI W PRACY
 5. Za niewykorzystane zajęcia lub nie zgłoszenie nieobecności nie ma możliwości odliczeń i zwrotów.
 6. W przypadku długotrwałych chorób i sytuacji losowych prosimy o kontakt z prowadzącymi.
 7. Zajęcia mogą być odwołane z powodu awarii basenu, samochodu, bardzo złych warunków atmosferycznych  - zostaną one odrobione w innym terminie.
 8. Za rzeczy pozostawione w szatniach, samochodach nie odpowiadają prowadzący.
 9. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia.
 10. Sprawy organizacyjne należy rozstrzygać wyłącznie z prowadzącymi.
 11. Wizerunek uczestnika zajęć może być wykorzystywany w formie zdjęć lub filmów w celach dokumentujacych lub promujących Szkołę Pływania PICCOLO.


 

Zapytaj nas:

Jeśli macie pytanie dotyczące naszej oferty lub naszej działaności
- prosimy o kontakt:

 

Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>